Hi There! We’re Here

Contact us

Please fill out the form and we’ll get back to you as soon as possible.

For customer support, please refer to our Support Portal.

Customer Support Hotline: +48 882 922 906

Headquarters Office

Adress

68A Czluchowska Str.
01-360 Warsaw, Poland

E-mail

biuro@opennet.pl

Phone

+48 502 258 149

Social

Fill in your information


Administratorem danych osobowych jest OpenNet.pl sp. z o.o., ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa, biuro@opennet.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem biuro@opennet.pl Dane będą przechowywane przez okres: do czasu usunięcia konta przez użytkownika, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.