Hi There! We’re Here

Contact us

Please fill out the form and we’ll get back to you as soon as possible.

For customer support, please refer to our Support Portal.

Customer Support Hotline: +48 882 922 906

Headquarters Office

Adress

68A Czluchowska Str.
01-360 Warsaw, Poland

E-mail

biuro@opennet.pl

Phone

+48 600 024 048

Social

Personal Data Protection Officer: Jacek Markowicz iod@opennet.pl

Fill in your information


Administratorem danych osobowych jest OpenNet.pl sp. z o.o., ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa, biuro@opennet.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@opennet.pl

Aby dowiedzieć się więcej o ochronie Twoich danych osobowych, kliknij tutaj.