Book a demo

Let Us Know and Gain
a Logistics Operational
Excellence

We are very proud of the fact that our solutions contribute to the growth of our clients all over the world. In case you are considering the possibility of using our solutions, we will be delighted to present our best offer, dedicated to your individual logistical needs.

Discover how powerful delivery technology systems can help you succeed:

  • Achieve logistical excellence across your delivery ecosystem
  • Streamline and optimize your complex operations in real-time
  • Increase productivity and reduce costs associated with multi-channel logistics
  • Provide the perfect customer experience at every touch point

Fill in your information to request a demo


Administratorem danych osobowych jest OpenNet.pl sp. z o.o., ul. Człuchowska 68A, 01-380 Warszawa, biuro@opennet.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem biuro@opennet.pl Dane będą przechowywane przez okres: do czasu usunięcia konta przez użytkownika, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.