5 listopada 2019 Aleksander

Trucker Plus zgodny z Microsoft Azure

Trucker Plus, jeden z najpopularniejszych systemów do zarządzania logistyką przedsiębiorstw, został dostosowany do wymagań platformy Microsoft Azure. Przenosząc się do skalowanej infrastruktury serwerowej w chmurze, użytkownicy systemu dostarczanego przez OpenNet.pl otrzymają praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania rozwiązań i narzędzi logistycznych w swoich firmach.

Przeniesienie obsługi baz danych Truckera do chmury Microsoft Azure to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania operatorów logistycznych, które związane są m.in. z szybko rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową i skalowalność infrastruktury w trakcie pików paczkowych – mówi Marcin Ciećwierz, Prezes Zarządu OpenNet.pl – Przy dynamicznie rosnącym rynku usług kurierskich i transportowych oraz zwiększającej się skali działalności firm z tego sektora, niezbędny jest elastyczny i automatycznie skalowalny system, który zapewni płynne działanie niezależnie od strategicznego podejścia do lokacji baz danych oraz ilości agregowanych danych.

Architektura Microsoft Azure pozwala na dostęp do w pełni skalowalnej infrastruktury o najwyższych mocach obliczeniowych oraz obsługę dużej ilości danych, bez zaniedbywania zabezpieczeń, straty płynności operacji i z zachowaniem pełnej analityki w czasie rzeczywistym. To kluczowe dla zaawansowanych funkcjonalności Truckera, takich jak np. dynamiczne wyznaczanie tras kurierskich, które wymagają przetworzenia olbrzymiej ilości danych w jednym momencie. Moc obliczeniowa platformy pozwoli na płynne zarządzanie operacjami kurierskimi, nawet przy obsłudze przekraczającej 2 000 000 paczek dziennie.

Cieszymy się, że usługi Azure pozwalają zbudować przewagę konkurencyjną na trudnym rynku usług kurierskich. Dzięki m.in. skalowalności, istniejącym już w chmurze usługom oraz wysokim standardom bezpieczeństwa naszych centrów danych, każdy użytkownik systemu Trucker, który zdecyduje się na przeniesienie infrastruktury do chmury Azure, podniesie standard dostępności swoich systemów informatycznych na najwyższy rynkowy poziom – mówi Anna Filutowicz, odpowiadająca za rozwój Działu Partnerskiego w polskim oddziale Microsoft – OpenNet.pl jest certyfikowanym Partnerem Microsoft, który dba o pełną zgodność swoich rozwiązań z naszymi wysokimi wymaganiami technologicznymi.

Połączenie Truckera z Azure pozwala na bardziej bezpieczną, niezawodną i elastyczną pracę niż serwery lokalne. Dla operatorów logistycznych kluczowe będzie wyeliminowanie przestojów sprzętu spowodowanych np. konserwacją, kradzieżą lub uszkodzeniem. A używane zasoby obliczeniowe i magazynowe będzie można natychmiast swobodnie skalować, nie inwestując w rozbudowę i zmiany własnej infrastruktury IT.

W ramach strategicznej współpracy z Microsoft nasze oprogramowanie i systemy informatyczne są cały czas rozwijane. Pozwala to na zachowanie najwyższych standardów dostępnych obecnie na rynku w obszarze technologii – dodaje Marcin Ciećwierz – Możliwości jakie otrzymają nasi klienci, którzy dokonają zmiany na platformę Azure będą od strony technologicznej praktycznie nieograniczone. To właśnie dzięki takim rozwiązaniom jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby największych firm kurierskich i transportowych na rynku, gwarantując nieprzerwany dostęp do systemu Trucker i aplikacji towarzyszących, nawet w najbardziej „gorących” okresach roku.

, , , , ,