WDRAŻANIE SYSTEMÓW

Gwarancją sukcesu we wdrażaniu złożonych rozwiązań informatycznych jest zrozumienie biznesu, który będzie beneficjentem systemu oraz poprawne przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej poprzedzającej projekt systemu.

Nasi eksperci posiadają głęboką wiedzę branżową, która pozwala skutecznie analizować i projektować procesy biznesowe, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w komunikacji z partnerami firmy.

W ramach usługi zainstalujemy systemy, skonfigurujemy środowisko, nadamy dostępy i pomożemy na każdym etapie procesu.

Skontaktuj się z nami!

Rozwiń
wdrażanie systemów

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI IT

Zarządzanie aplikacjami i infrastrukturą aplikacyjną w naszej firmie realizowane jest w oparciu o sprawdzone metodyki, procedury i rozwiązania automatyzujące procesy a proponowany przez nas model działania umożliwia uzyskanie rzeczywistych oszczędności i wymiernych usprawnień.

Do naszych zadań należeć będzie analiza, optymalizacja, wdrażanie, rozwój i dbanie o najwyższą jakość.

Skontaktuj się z nami!

Rozwiń
zarządzanie systemami

System na zamówienie

Poza produktami, które znajdziecie Państwo w naszej ofercie, tworzymy również oprogramowanie na zamówienie. Zapewniamy jego dalszy rozwój oraz niezwłoczne usuwanie usterek.

Tworzone przez nas oprogramowanie, może obejmować cały cykl życia systemu jak i jego uzgodnione etapy, takie jak specyfikacja funkcjonalna, projekt struktury, kodowanie programu, testowanie, implementacja, szkolenie użytkowników oraz utrzymanie oprogramowania. Pracujemy w oparciu o metodologię Agile Software Development.

Skontaktuj się z nami!

Rozwiń
system na zamówienie